Tar saken til likestillings- og diskrimineringsombudet

Advokat André Møkkelgjerd har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere saken klienten som ikke har fått tilrettelagt asylprosessen for sin funksjonsnedsettelse.

Ler om saken i Gudbrandsdølen Dagningen: https://www.gd.no/senait-saken-til-likestillings-og-diskrimineringsombudet/s/5-18-1698996