Vi er et advokatfirma med 16 advokater som har solid prosedyreerfaring i både straffesaker og i sivile saker.

Vi gjør alt vi kan for å hjelpe, gi råd og oppnå det beste resultatet for våre klienter.

Vårt kontor ligger sentralt i Oslo, rett over gaten for Oslo tingrett.