Oppdatering mars 2021:

Advokatfirmaet Sulland opprettholder advokatvirksomheten og driften som normalt under pandemien, og våre partnere, advokater og fullmektiger jobber som før – men stort sett fra hjemmekontor.

Sentralbordet er åpent og du treffer oss på tlf. 24 14 53 50. Firmaets e-postadresse post@advokatsulland.no vil på vanlig måte være betjent mellom kl. 08.45 – 16.00. Du finner advokatenes mobilnumre og epostadresser under fanen Menneskene.

Pga. myndighetenes smitteverntiltak er resepsjonen stengt og kontoret er ikke åpent utenom særskilt avtale. Vi gjennomfører gjerne samtaler og møter via telefon og videolink, og bistår med tilrettelegging for dette.

Som følge av coronaviruset ser vi at mange av våre klienter er i en vanskelig situasjon, og at de opplever store konsekvenser som følge av dette. Vi minner om at vi har kompetanse på en rekke rettsområder som kan være særlig aktuelle i denne krisetiden, for eksempel helse- og sosialrett, trygderett (NAV-saker) og utlendingsrett. Ta kontakt med oss – vi er tilgjengelige for å bistå.