Frode Frode Sulland Partner/Advokat Frode Sulland Sulland har lang erfaring med straffesaker, herunder økonomiske straffesaker. Han er sterkt engasjert i alle saker som gjelder enkeltpersoners rettssikkerhet. Peter Partner/Advokat Peter Nørgaard Nørgaard arbeider hovedsakelig som forsvarer i straffesaker. Han har i tillegg omfattende erfaring som prosedyreadvokat i sivile saker. Helge Partner/Advokat Helge Hjort Hjort arbeider hovedsakelig med helse- og pasientrett, trygderett og sosialrett. Han har i tillegg solid erfaring med straffesaker. Simen Simen Skjønsberg Advokat/partner Simen Skjønsberg Skjønsberg arbeider hovedsakelig som forsvarer i straffesaker. Han har i tillegg omfattende erfaring med utlendingsrett og barnevernsrett. Henriette Advokat/partner Henriette Willix Willix arbeider hovedsakelig med straffesaker, særlig økonomiske straffesaker. Hun har i tillegg bred erfaring med saker om advokatansvar. Kristine Kristine Egeland Advokat Kristine Egeland Egeland arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, familie- og arverett og som bistandsadvokat. Hun har i tillegg særlig erfaring med økonomiske straffesaker. Marianne Advokat Marianne Hagen Hagen arbeider hovedsakelig med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun har i tillegg lang erfaring med barnevern og utlendingsrett. Hanne Advokat Hanne Krogenæs Hanne Krogenæs arbeider hovedsakelig med utlendingsrett, statsborgerrett, menneskerettigheter og strafferett. Andre Advokat André Møkkelgjerd Møkkelgjerd er spesialist innenfor utlendingsrett, folkerett, og menneskerettigheter. Han arbeider i tillegg som forsvarer i straffesaker. Aurora Advokat Aurora Geelmuyden Geelmuyden arbeider hovedsakelig som forsvarer i straffesaker, herunder økonomiske straffesaker. Hun har i tillegg særlig kompetanse med disiplinærsaker. Katrine Advokatfullmektig Katrine Holter Holter har tidligere forsket og undervist i strafferett på universitetet og jobber nå primært med straffesaker. Hun har også erfaring med utlendingssaker og tvungent psykisk helsevern. Marthe Sleire Engedahl Advokatfullmektig Marthe Sleire Engedahl Advokatfullmektig Marthe Sleire Engedahl jobber hovedsakelig med utlendingsrett, folkerett, menneskerettigheter og strafferett. Frøydis Advokatfullmektig Frøydis Patursson Advokatfullmektig Frøydis Patursson arbeider hovedsakelig med straffesaker – hvor hun påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat – og saker om psykisk helsevern. Cathrine Cathrine Grøndahl Advokat Cathrine Grøndahl Grøndahl arbeider hovedsakelig med straffesaker, både som forsvarer og som bistandsadvokat. Hun har i tillegg solid erfaring med barnevern og erstatning. Snorre Advokat Snorre Torgrimsby Advokat Snorre Torgrimsby arbeider hovedsakelig med barnevernssaker, familierettslige saker og som bistandsadvokat for voldsutsatte, samt med et bredt spekter av utlendingssaker.

Oppdatering mars 2020:

Advokatfirmaet Sulland opprettholder advokatvirksomheten og driften som normalt, og våre partnere, advokater og fullmektiger jobber som før – men fra hjemmekontor.

Sentralbordet er åpent og du treffer oss på tlf. 24 14 53 50. Firmaets e-postadresse post@advokatsulland.no vil på vanlig måte være betjent mellom kl. 08.45 – 16.00. Du finner advokatenes mobilnumre og epostadresser under fanen Menneskene.

Pga. myndighetenes smitteverntiltak er resepsjonen stengt og kontoret er ikke åpent utenom særskilt avtale. Vi gjennomfører gjerne samtaler og møter via telefon og videolink, og bistår med tilrettelegging for dette.

Som følge av coronaviruset ser vi at mange av våre klienter er i en vanskelig situasjon, og at de opplever store konsekvenser som følge av dette. Vi minner om at vi har kompetanse på en rekke rettsområder som kan være særlig aktuelle i denne krisetiden, for eksempel helse- og sosialrett, trygderett (NAV-saker) og utlendingsrett. Ta kontakt med oss for bistand, vi er tilgjengelige for å bistå.