Advokatfirmaet Sulland AS ble etablert i mars 2017 og er en direkte videreføring av Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co.

Vårt kontor er sentralt plassert ved Tinghuset i Oslo sentrum og i tillegg har vi fra 1.januar 2023 et kontor i Fredrikstad.

Advokatfirmaet Sullands mest sentrale arbeidsområde er strafferett.
Vi representerer klienter i rettssaker, under etterforskning, i fengslingssaker, ved spørsmål om soningsforhold og erstatning for uberettiget strafforfølgning.
I tillegg til strafferett arbeider vi mye med utlendingsrett, barnevernrett, helse-, sosial- og trygderett.
Firmaet har også god kompetanse i sivile saker som erstatningsrett, arbeidsrett, fast eiendom, familie-, arve- og skifterett.
Vi kjemper for å styrke rettssikkerheten for den enkelte og legger stor vekt på å hjelpe de som trenger det mest. I de fleste av sakene vi arbeider med er ivaretakelse av menneskerettigheter sentralt.