Prøveløslatelse fra forvaring

En mann begjærte seg prøveløslatt fra forvaring, jf. strl. § 44. Han var dømt til forvaring for blant annet forsøk på grovt ran og frihetsberøvelse. Påtalemyndigheten motsatte seg prøveløslatelse, og saken ble brakt inn for retten. I tingretten fikk påtalemyndigheten medhold i fortsatt forvaring. Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, som konkluderte med at det ikke var «bevist ut over enhver rimelig tvil at det er en nærliggende fare for nye alvorlige lovbrudd» ved løslatelse. Vår klient ble løslatt noen måneder etter at dommen var rettskraftig.

Klienten ble representert av advokat Frode Sulland.

Vårt firma har lang og bred erfaring med å bistå klienter i forvaringssaker. Ta gjerne kontakt med oss for bistand.