– Noe av det mest graverende jeg har sett

Advokat André Møkkelgjerd bistår en klient som har helt spesielle utfordringer når det gjelder å kommunisere sitt beskyttelsesbehov til utlendingsmyndighetene. Klienten har verken språk, skriftspråk og behersker heller ikke tegnspråk. Etter 4,5 år i Norge har forvaltningen ennå ikke snakket direkte med henne på en måte hun forstår, til tross for at hun har anført at hun er offer for menneskehandel. Saken er fortsatt ikke endelig avgjort av Utlendingsnemnda.

Advokat Møkkelgjerd uttaler til avisa Gudbrandsdølen Dagningen 17.1.2023 at:

– Senait Andom Meskel er i en så sårbar og utsatt situasjon at det eneste riktige både juridisk og menneskelig er å innvilge henne en oppholdstillatelse i Norge der hun har nære slektninger som kan hjelpe henne i hverdagen.

Les lederen her: https://www.gd.no/selvsagt-ma-senait-fa-bli/o/5-18-1692796

Og selve saken her (bak betalingsmur): https://www.gd.no/advokat-noe-av-det-mest-graverende-jeg-har-sett/s/5-18-1685204