Klient frifunnet for innførsel av store mengder amfetamin og MDMA

Som en del av en omfattende narkotikasak ble vår klient tiltalt for forsettlig innførsel av en stor mengde med hasj, amfetamin og MDMA som ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe. Klient tilstod kun til innførsel av hasj – han visste ikke at han hadde innført MDMA og amfetamin.

Under hovedforhandlingen endret påtalemyndigheten tiltalen mot klient til forsettlig innførsel av hasj, og uaktsom innførsel av amfetamin og MDMA. I tillegg ble tiltalepunktet om at innførselen var ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe, fjernet.

Retten – i tråd med klients skylderkjennelse – fant det ikke bevist at han uaktsomt hadde innført amfetamin og MDMA. Han ble derfor frifunnet for dette.

Advokat Farzad Izadi bistod klienten.