Viktig voldsoffererstatning til offer for seksuelle overgrep

En ung kvinne anmeldte to nære slektninger for alvorlige, seksuelle overgrep i barndommen. Etter en omfattende etterforskning ble straffesaken henlagt, og hun orket ikke å påklage denne avgjørelsen. Kvinnens bistandsadvokat Cathrine Grøndahl søkte i stedet om voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning gjorde en svært grundig vurdering av bevisene i saken og kom til at det var en sannsynlighetsovervekt for at kvinnen var blitt utsatt for overgrep. Hun ble tilkjent maksbeløpet for tapt arbeidsinntekt, ménerstatning og oppreisning. Vedtakene har hatt en stor betydning for henne. Hun opplever at hun er blitt trodd og har fått en moralsk oppreisning fra det offentlige. Videre gir erstatningen henne en økonomisk trygghet og mulighet til å betale for psykologbehandling, som hun ikke tidligere hadde råd til.