Trusler mot politiet – betinget fengsel

En mann ble dømt til 18 dagers ubetinget fengsel i tingretten etter å ha sagt til en politimann «Jeg kommer til å huske navnet ditt og  du er ferdig»  og til politimannens kollega: «Det er du og». Dommen var avsagt under dissens i det en av meddommerne mente at det var tilstrekkelig med samfunnsstraff.

Etter anke ble straffen gjort betinget av lagmannsretten, som i sin dom uttaler at truslene ligger  i «helt nedre sjikt av straffeloven § 155», at hendelsen fremstår som en enkeltstående episode, at tiltalte hadde erkjent straffeskyld og gitt uttrykk for sterk anger og fortvilelse over handlingene.

Forsvarer:  Advokat Peter Nørgaard