Trondheim fengsel anmeldt for vold og fjerning av bevis

En innsatt i Trondheim fengsel fikk tannskader og kutt ved øyenbrynet som følge av en hendelse med en ansatt i Trondheim fengsel i september i fjor. Den innsatte forsøkte å anmelde hendelsen, og en fengselsbetjent bistod blant annet ved å ta bilder av skadene. Men det har vist seg at verken anmeldelsen eller bildene har kommet fram til kriminalvakta hos politiet. Det er kameraovervåkning på den aktuelle avdelingen, og den innsatte etterspurte video fra hendelsen. Videoen ble slettet etter to dager til tross for at fengselet var kjent med at den innsatte ønsket å anmelde forholdet og at han var skadet. Slettingen er i strid med regelverket.

Advokatfullmektig Marit Lomundal Sæther har bistått den innsatte med å anmelde forholdet.

Link til nettsak hos NRK: https://www.nrk.no/trondelag/innsatt-anmelder-trondheim-fengsel-1.13536343

Hør innslag i NRK radio her: Trondheim fengsel anmeldt for vold og fjerning av bevis