To unge menn frikjent for seksuell omgang med mindreårig

To unge menn, som på gjerningstidspunktet var 18 år, ble i Tønsberg tingrett frikjent for seksuell omgang med jente som snart var 13 år. Spørsmålet for tingretten var om de på noe punkt kunne klandres for sin uvitenhet om jentas alder. Etter bevisførselen kom tingretten enstemmig frem til at de to hadde et tilstrekkelig forsvarlig grunnlag for å legge til grunn at jenta snart var 17 år, slik hun selv hadde oppgitt. Det sto helt sentralt for retten at jentas fiktive personlighet var sammenfiltret med faktiske hendelser og virkelige personer, også personer de tiltalte kjente til og var venner med. Det var heller ikke noe ved kontakten på sosiale medier som var egnet til å rokke ved jentas oppgitte identitet og alder. Det var ikke grunn til å klandre de tiltalte for at de var i villfarelse om hva jenta egentlig het og hvor gammel hun egentlig var da de møttes. Tingretten fant det lite trolig at noen av de tiltale ville ha gjennomført noen form for seksuell aktivitet med jenta i situasjonen som var om han hadde visst om den virkelige alderen hennes eller vært i den minste tvil. Det kunne heller ikke legges til grunn at jentas utseende eller fremtoning burde ha brakt dem ut av villfarelsen om hennes alder. De tiltalte ble også frifunnet for krav om erstatning.

 

Den ene mannens forsvarer var advokat Frode Sulland