Tilbakekall av statsborgerskap etter 30 år i Norge

Advokat André Møkkelgjerd og advokatfullmektig Frida Ose Martinussen bistår en klient som har fått tilbakekalt statsborgerskap etter 30 år i Norge. Vedtaket som innebar en ny oppholdstillatelse som utlending, har fått enorme konsekvenser for han og familien. Saken viser at regelverket for tilbakekall av statsborgerskap ikke praktiseres slik Stortinget mente. Verken UNE eller NAV vil foreta en reell forholdsmessighetsvurdering.

Les mer her: