Sak om betalingsformidling (hawala)

Advokatfirmaet Sulland v/ Kristine Egeland representerte i høst en klient som var tiltalt for grovt heleri av 1,9 millioner kroner, drift av betalingsformidling uten konsesjon og brudd på bokføringsloven. Tre dager før hovedforhandling frafalt påtalemyndigheten tiltalen om grovt heleri på bakgrunn av at forsvarer gjennom sitt arbeid med saken gjorde påtalemyndigheten oppmerksom på avgjørende forhold som ikke var blitt tilstrekkelig belyst under etterforskningen. Påtalemyndigheten la ned påstand om ubetinget fengsel, men retten var ikke enig i dette og ila isteden betinget fengselsstraff. Advokatfullmektig Farzad Izadi bistod advokat Egeland i saken.

https://www.dn.no/nyheter/2018/01/04/1911/Finans/overforte-127-millioner-kroner-til-utlandet-bokforte-inntekten-som-rens-av-tepper