Frode Sulland

Frode Sulland er cand.jur. 1983, UiO, daglig leder i Advokatfirmaet Sulland, fast forvarer ved Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Sulland har vært medlem av flere offentlige utvalg innenfor strafferettsfeltet.

Denne artikkelen sto på trykk i Tidsskrift for strafferett 2010-2.