silhuett

Denne talen ble skrevet av Kevin O’Higgins og holdt på konferansen til The European Criminal Bar Association i april 2012. Vi synes flere burde få anledning til å lese den…

Kevin O’Higgins har vært dommer ved EU-domstolen siden 2008. Han ble utdannet ved University College i Dublin på 60-tallet, og jobbet som dommer i Irland fra 1987.