Holden Veni Celine web1

Veni Celine Holden

Advokatsekretær

Telefon: 24 14 53 50
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: vch@advsulland.no

Veni Celine er utdannet advokatsekretær og arbeider deltid med ansvar for sentralbord, resepsjon og andre forefallende sekretæroppgaver.

Veni Celine har vært ansatt siden 2016.