no image 2

Thea M. Storeheier

Advokat

Mobil: 917 65 153

Telefaks: 24 14 53 51

E-post: thea.storeheier@advokatsulland.no

Advokat Thea M. Storeheier tar oppdrag innen strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun bistår også i sivile saker og har særlig erfaring innenfor arbeidsrett. I tillegg har hun erfaring innenfor foreldretvister, psykisk helsevern, barnevern og utlendingsrett.

Thea har tidligere arbeidet som politiadvokat. Hun har også vært dommerfullmektig og har derfor erfaring med de fleste sakstyper som går for de alminnelige domstolene.

Thea ble uteksaminert Cand.Jur fra Universitetet i Oslo i 2004. Fra hennes lange arbeidserfaring nevnes Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Oslo kommune, Fast formann i Overformynderiet (vergemål), privatpraktiserende advokat i Halden og advokat i Sarpsborg kommune.

I tillegg til norsk behersker Thea både engelsk og spansk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.