Stine Laier Nybø

Stine Laier Nybø

Partner/Advokat

Mobil: 916 16 696
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: sln@advsulland.no

Advokat Stine Laier Nybø arbeider hovedsakelig med strafferett (både som forsvarer og bistandsadvokat), barnevern, erstatning og forvaltningsrett, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor disse feltene.

Stine Laier Nybø ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 1998 og ble ansatt hos oss samme år. Hun fikk advokatbevilling i 2001 og har vært partner i firmaet siden 2011.  I perioden 2005 – 2009 var Nybø dommerfullmektig i Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Oslo tingrett.

I tillegg til norsk behersker Stine Laier Nybø engelsk.