Snorre Torgrimsby 2

Snorre Torgrimsby

Advokat

Mobil: 918 80 357

Telefaks: 24 14 53 51

Epost: snorre@torgrimsbyas.no 

Advokat Snorre Torgrimsby arbeider hovedsakelig med barnevernssaker, familierettslige saker og som bistandsadvokat for voldsutsatte, samt med et bredt spekter av utlendingssaker, herunder spørsmål om innvilgelse av tillatelser og tvister om tilbakekall av tillatelser.

Advokat Torgrimsby har lang erfaring med juridisk bistand overfor utsatte for vold i nære relasjoner, både i forhold til partner og barn. Han bistår også i andre saker der klienter er utsatt for grov vold, seksualiserte overgrep og i andre situasjoner hvor det kan være behov for juridisk bistand.

Advokat Torgrimsby bistår også i saker som ofte oppstår som følge av vold og mishandling, f.eks. ekteskapsoppløsning, skiftesaker og foreldretvister. Han har lang erfaring i å bistå private parter, foreldre eller barn, i barnevernssaker for fylkesnemnder og domstoler.

Innenfor erstatningsrett, strafferett, arverett og helserett, har advokat Torgrimsby også bred erfaring. Han har omfattende prosedyreerfaring i nemnder og domstoler, herunder i den europeiske menneskerettsdomstol og benyttes som foredragsholder for krisesentre og andre institusjoner. Han er også med i UDIs vaktordning som ivaretar rettigheter for utlendinger.
Advokat Torgrimsby avla juridisk embetseksamen i 1985 med folkerett som spesialfag. Han studerte en kortere tid internasjonal rett i Haag og har deltatt i internasjonal konkurranse om temaet. Han har tidligere arbeidet i Landbruksdepartementet og Det kongelige selskap for Norges vel. Advokat Torgrimsby er også utdannet agronom.

Advokat Snorre Torgrimsby var partner i Advokatfirmaet Haugland & Co fra 1991 til 2019, og driver nå egen advokatvirksomhet, Advokatfirmaet Torgrimsby AS,  i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Sulland AS.

Advokatfirmaet Torgrimsby AS – org.nr. 921 903 898