Simen Skjønsberg

Simen Skjønsberg

Advokat

Mobil: 997 97 651
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: ssk@advsulland.no

Advokat Simen Skjønsberg arbeider hovedsakelig med strafferett, utlendingsrett og barnevernrett.

Skjønsberg har tidligere arbeidet i Utlendingsnemnda. Han ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2010 og har arbeidet hos oss siden 2013.

I tillegg til norsk behersker Skjønsberg engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.