Simen Skjønsberg

Simen Skjønsberg

Partner/Advokat

Mobil: 997 97 651
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: ssk@advsulland.no

Advokat Simen Skjønsberg har omfattende prosedyreerfaring som forsvarer i straffesaker. Han har også prosedert for Høyesterett og besto første prøvesak i desember 2018. Simen Skjønsberg har mye erfaring fra svært alvorlige og omfattende straffesaker, herunder saker om forvaring, men tar oppdrag i alle typer straffesaker uavhengig av alvorlighetsgrad.

Advokat Simen Skjønsberg ble uteksaminert av Universitetet i Bergen i 2010 og har vært i advokatfirmaet Sulland fra 2013. Han har tidligere arbeidet i Utlendingsnemnda (UNE).

Simen Skjønsberg arbeider også innenfor et bredt spekter av sivile saker herunder barnevern, foreldretvister, utlendingsrett, mobbesaker og psykisk helsevern.

Simen Skjønsberg er medlem i Forsvarergruppens lovutvalg for strafferett og straffeprosess.

  • 2010:  Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen
  • 2010-2013: førstekonsulent og rådgiver i Utlendingsnemnda
  • 2013-2015: advokatfullmektig advokatfirmaet Hestenes og Dramer (nå advokatfirmaet Sulland)
  • 2015- 2019: ansatt advokat advokatfirmaet Sulland
  • 2019: partner advokatfirmaet Sulland

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.