Sherin Vegge

Sherin Vegge (i permisjon)

Advokat (i permisjon)

E-post: sve@advsulland.no

Advokat Sherin Vegge arbeider hovedsakelig med strafferett (både som forsvarer og bistandsadvokat),  arbeidsrett, barnevernsrett og helse- og sosialrett.

Sherin Vegge ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2012 og begynte å arbeide hos oss i 2014. Tidligere har hun jobbet med arbeidsrett, og har vært ansatt både som representant for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Hun har også arbeidserfaring fra advokatfirmaet Lund og Co, Namsfogden i Oslo, og Oslo fengsel.

I tillegg til norsk behersker Sherin Vegge engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.