N©rgaard Peter Sa¦èmund web1

Peter S. Nørgaard

Partner/Advokat

Mobil: 934 95 995
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: psn@advsulland.no

Peter Nørgaard arbeider hovedsakelig med strafferett og sivile saker. I tillegg til lang prosedyreerfaring innenfor strafferetten, har han særlig erfaring innen familie-, arve- og skifterett, fast eiendom og kontraktsrett, samt pengekravsrett, gjeldsforhandling og konkurs.

Han ble partner i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co i 1989, og er med som partner i Advokatfirmaet Sulland. Peter Nørgaard er fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

I tillegg til norsk behersker Nørgaard engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.