Martine Finbak

Martine Finbak Skajaa

Advokat

Mobil: 951 16 066
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: mfi@advsulland.no

Advokat Martine Finbak Skajaa jobber hovedsakelig som bistandsadvokat i straffesaker samt som forsvarer i ØKOKRIM-saker. Hun påtar seg også oppdrag som advokat i mobbesaker, barnefordelingssaker samt representerer arbeidstakere i arbeidsrettstvister. Advokat Finbak Skajaa har bred prosedyreerfaring fra domstolene.

Hun ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo høsten 2008 og fikk advokatbevilling i 2011. Finbak Skajaa begynte å arbeide hos oss i 2012. Tidligere har hun jobbet som forretningsadvokat samt drevet egen advokatpraksis.

I tillegg til norsk og engelsk behersker advokat Finbak Skajaa grunnleggende spansk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.