Engedahl Marthe web

Marthe Sleire Engedahl

Advokatfullmektig

Mobil: 988 33 548

Telefaks: 24 14 53 51

Epost: mse@advsulland.no

Advokatfullmektig Marthe Sleire Engedahl jobber hovedsakelig med utlendingsrett, folkerett, menneskerettigheter og strafferett. Hun har også særlig kompetanse om barns rettigheter, regler i krig og konflikt, samt militær disiplinærrett.

Engedahl ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Bergen i 2017, og skrev masteroppgave (60p) om internasjonal beskyttelse av mennesker p√• flukt og H√łykommiss√¶ren for flyktninger (UNHCR). I studietiden jobbet hun blant annet i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Norsk organisasjon for asyls√łkere (NOAS), og er medforfatter av ulike artikler og utredninger om det internasjonale flyktningsystemet og om norsk migrasjonslovgivning.

Engedahl har jobbet som jurist i det norske Forsvaret, og har blant annet deltatt i en internasjonal operasjon i Irak. Her rådga hun om regler for maktbruk, skillet mellom stridende og sivile, samt internt disiplinærregelverk.

Som fagansvarlig for barns rettigheter i UNICEF Norge har Engedahl skrevet en rekke h√łringer og kronikker, og fulgt opp Norges rapportering til FNs barnekomit√©. Engedahl har ogs√• jobbet i andre menneskerettighetsorganisasjoner, blant annet i Raftostiftelsen i Bergen og Movement for the Rights of the Child i New Delhi, India.

I tillegg til juristutdannelse, har Engedahl en bachelor i utviklingsstudier, og skrev bacheloroppgave om kinesiske investeringer i afrikanske land, som inkluderte feltarbeid i Kina.