Marit Lomundal Sæther

Marit Lomundal Sæther

Partner/Advokat

Tlf: 92 80 64 54

E-post: mls@advsulland.no

Advokat Marit Lomundal Sæther arbeider med straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. I tillegg tar hun saker innen barnevern, psykisk helsevern, foreldretvister, utlendingsrett og andre fri rettshjelpssaker. Hun har spesialisert seg på menneskerettigheter og forvaltningsrett.

Sæther tar også større utredningsoppdrag og andre eksterne oppdrag. I 2017 var hun sekretær for Advokatforeningens utvalg som utredet fremtidens fri rettshjelpsordning. I 2018 skrev hun rapport om menneskerettigheter i demensforløpet for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun har deltatt på fengselsbesøk i regi av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. I tillegg har hun tatt oppdrag som veileder og ekstern sensor for juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Sæther ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Bergen i 2014Hun begynte å arbeide hos oss som advokatfullmektig i 2015, ble advokat i 2017 og partner i 2020. Tidligere har hun arbeidet hos Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter hvor hun blant annet var en av forfatterne bak en rapport om menneskerettigheter i norske sykehjem. I studietida arbeidet Sæther på Fengselsgruppa, og som daglig leder, i rettshjelpsorganisasjonen Jussbuss.

Sæther skrev masteroppgave om bruk av isolasjon i fengsel med tittelen «Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak».

Sæther har et sterkt frivillig engasjement. Hun er medlem av Advokatforeningen og styremedlem i Forsvarergruppen. I tillegg er hun med i styringsgruppa til Skandinavisk isolasjonsnettverk. Tidligere har hun vært leder i Rettspolitisk forening.