Marit Lomundal Sæther

Marit Lomundal Sæther

Partner/Advokat (for tiden i permisjon)

Tlf: 92 80 64 54

E-post: mls@advsulland.no

Advokat Marit Lomundal Sæther arbeider hovedsakelig med strafferett og fri rettshjelp. Hun har spesialisert seg innenfor menneskerettigheter og forvaltningsrett. Hun jobber i tillegg med barnevernssaker, saker innen psykisk helsevern og utlendingsrett.

Sæther tar også større utredningsoppdrag. I 2017 var hun sekretær for Advokatforeningens utvalg som utredet fremtidens fri rettshjelpsordning. I 2018 skrev hun rapport om menneskerettigheter i demensforløpet for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sæther ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Bergen i 2014. Hun begynte å arbeide hos oss i 2015. Tidligere har Marit arbeidet hos Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter hvor hun blant annet var en av forfatterne av rapport om menneskerettigheter i norske sykehjem. Sæther har også vært medarbeider, og senere daglig leder i rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Hun har deltatt på fengselsbesøk i regi av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse, og har vært leder i Rettspolitisk forening.

Sæther skrev masteroppgave om bruk av isolasjon i fengsel med tittelen «Isolert fra rettssikkerhet? Forvaltningens kontroll og overprøving av fengselsbesluttede isolasjonsvedtak».

Sæther er medlem av Advokatforeningen og styremedlem i Forsvarergruppen.