Hagen Marianne web1

Marianne Hagen

Advokat

Mobil: 93 28 23 20
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: mha@advsulland.no

Advokat Marianne Hagen arbeider hovedsakelig med strafferett (både som forsvarer og bistandsadvokat), barnevern, barnerett og utlendingsrett og har prosedyreerfaring på disse områdene.
Marianne Hagen ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 1997 og fikk advokatbevilling i 2000. Hun har bred erfaring fra advokatvirksomhet, departementene og organisasjonslivet. I tillegg har hun mange √•rs internasjonal erfaring p√• flykting- og barnerettighetsfeltet. Marianne Hagen har v√¶rt juniorekspert hos FNs h√łykommiss√¶r for flykninger og arbeidet som spesialr√•dgiver for Redd Barna. Hun har arbeidet med straffegjennomf√łring i justisdepartementet og med lovarbeid p√• diskrimineringsfeltet.
I tillegg til norsk behersker Marianne Hagen engelsk.

Marianne Hagen er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977. Hun sitter i Advokatforeningens lovutvalg for barnevernsrett.