Hagen Marianne web1

Marianne Hagen

Advokat

Mobil: 93 28 23 20
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: mha@advsulland.no

Advokat Marianne Hagen arbeider hovedsakelig med strafferett (både som forsvarer og bistandsadvokat), barnevern, barnerett og utlendingsrett og har prosedyreerfaring på disse områdene.
Marianne Hagen ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 1997 og fikk advokatbevilling i 2000. Hun har bred erfaring fra advokatvirksomhet, departementene og organisasjonslivet. I tillegg har hun mange års internasjonal erfaring på flykting- og barnerettighetsfeltet. Marianne Hagen har vært juniorekspert hos FNs høykommissær for flykninger og arbeidet som spesialrådgiver for Redd Barna. Hun har arbeidet med straffegjennomføring i justisdepartementet og med lovarbeid på diskrimineringsfeltet.
I tillegg til norsk behersker Marianne Hagen engelsk.

Marianne Hagen er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977. Hun sitter i Advokatforeningens lovutvalg for barnevernsrett.