Stefanussen Lise web

Lise Stefanussen

Advokatfullmektig

Mobil: 900 57 157

Epost: lise.stefanussen@advokatsulland.no

Lise Stefanussen ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo våren 2022, hvor hun skrev masteroppgaven om utvisning av psykisk syke opp mot EMK artikkel 3.

Tidligere har Lise arbeidet som saksbehandler i utlendingsrettsgruppa hos Jussbuss, og vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, UiO. I tillegg har hun deltatt i Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter, hvor hun representerte laget sitt som duplikant, og vært medlem i fagutvalget for flyktning- og humanitærrett i ICJ Studentnettverk. Lise var også med å utarbeide en rapport om utlendingers rett til banktjenester og BankID, som en del av prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI) ved Insitutt for privatrett, UiO.

I tillegg til norsk behersker Lise engelsk.