Kristine Egeland

Kristine Egeland

Advokat

Mobil: 484 79 586
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: keg@advsulland.no

Advokat Kristine Egeland ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2001. Hun begynte å arbeide hos oss i 2015.

Egeland har bred juridisk bakgrunn. Hun har jobbet i offentlig forvaltning i henholdsvis UDI og Miljøverndepartementet. Fra 2006 har hun arbeidet som advokat; seks år Deloitte Advokatfirma og senere tre år i Advokatfirmaet Lund & Co. Hun har også vært trainee i FN i New York og har eksamen i amerikansk kontraktsrett fra Berkeley universitetet i California. Egeland påtar seg oppdrag innen en rekke rettsområder men jobber hovedsakelig med strafferett, barne-og familierett/arverett, arbeidsrett og barnevern.
Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.