Kirsten Vikesland Mæhle

Kirsten Vikesland Mæhle (i permisjon)

Advokat – for tiden i permisjon.

Advokat Kirsten Vikesland Mæhle arbeider hovedsakelig med straffesaker – hvor hun påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat – og saker om psykisk helsevern, barnevern og straffegjennomføring. Hun bistår også i saker om utlendingsrett, familierett, arbeidsrett og andre sivile saker.

Mæhle ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2014 og begynte å arbeide hos oss i 2015. Hun har tidligere vært daglig leder i Juss-Buss, jobbet som saksbehandler hos Sivilombudsmannen og vært fast trainee ved Advokatfirmaet Stabell & Co ved siden av jusstudiet.Hun har også vært leder i Rettspolitisk forening.  Mæhle skrev masteroppgave om varetektsfengsling av barn. Hun har ved siden av jobben som advokat tatt oppdrag som ekstern sensor for juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

I tillegg til norsk behersker Mæhle engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.