Holter Katrine web

Katrine Holter

Advokatfullmektig, PhD

Mobil: 924 95 653

Telefaks: 24 14 53 51

E-post: kho@advokatsulland.no

Katrine Holter ble ansatt i Advokatfirmaet Sulland høsten 2019. Hun har bakgrunn som forsker fra Universitetet i Bergen, der hun avla sin doktorgrad i strafferett i januar 2020. Holter har også bred undervisningserfaring fra det juridiske fakultet. Hun ble uteksaminert fra samme universitet i 2013.

For tiden arbeider Holter med å utvikle en ny lovkommentar til straffeloven på Lovdata. Høsten 2020 har hun gitt ut boken «Hensikt og omkringliggende begreper i strafferetten» på fagbokforlaget Karnov. Tidligere har hun publisert vitenskapelige artikler i Jussens Venner og i Lov og rett om strafferettslige problemstillinger.

Holter jobber primært som forsvarer, men tar også saker innen psykisk helsevern, menneskerettigheter, foreldretvister m.m.

Holter er medlem i Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.