Katrine Holter

Advokatfullmektig

Mobil: 924 95 653

Telefaks: 24 14 53 51

E-post: kho@advokatsulland.no

Advokatfullmektig Katrine Holter ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2013, og begynte hos oss høsten 2019. Siden studiene har Holter jobbet som universitetslektor og stipendiat på UiB. Der har hun forsket på strafferett og undervist jusstudenter i dette og andre juridiske emner. Holter leverte sin juridiske doktoravhandling til bedømmelse for graden philosophiae doctor (ph.d.) i august 2019.

Som student var Holter arbeidsgruppeleder for andre jusstudenter. Hun ble senere vitenskapelig assistent. Hun har også hatt traineeopphold i et norsk advokatfirma og i et forsvarerfirma i Maryland, USA. Holter har dessuten arbeidet som miljøterapeut i sikkerhetspsykiatrien.

Holter jobber med alle sakstyper.

I tillegg til norsk behersker hun engelsk. Hun har også et funksjonelt nivå i tysk.

Holter er medlem i Advokatforeningen.