Katrine Holter

Advokatfullmektig, PhD

Mobil: 924 95 653

Telefaks: 24 14 53 51

E-post: kho@advokatsulland.no

Advokatfullmektig Katrine Holter begynte hos oss høsten 2019. Hun har doktorgrad (ph.d.) i strafferett fra Universitetet i Bergen, der hun i tillegg til forskning har undervist jusstudenter i dette og andre juridiske emner. Hun jobber fortsatt som sensor ved UiB.

I studietiden var Holter arbeidsgruppeleder for andre jusstudenter. Hun tok også oppdrag som vitenskapelig assistent. I tillegg til et traineeopphold i et norsk advokatfirma, var Holter trainee i et forsvarerfirma i Maryland, USA. Hun har dessuten arbeidet som miljøterapeut i sikkerhetspsykiatrien.

Holter jobber med alle sakstyper.

I tillegg til norsk behersker hun engelsk. Hun har også et funksjonelt nivå i tysk.

Holter er medlem i Advokatforeningen.