Younes Josef web

Josef Adam Younes

Advokatfullmektig

Mobil: 48 23 00 24

Telefaks: 24 14 53 51

Epost: jay@advokatsulland.no

Advokatfullmektig Josef Adam Younes arbeider hovedsakelig med straffesaker. Josef ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2021. Der skrev han 60-poengs masteroppgave om foretaksstraff og barnearbeid.

Av relevant arbeidserfaring har Josef arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, UiO, undervisningsassistent ved Det juridiske fakultet, UiO, samt. praktikant i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling.

I tillegg til norsk og engelsk, behersker Josef arabisk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.