Jørgen Spangen

Jørgen Spangen

Advokat

Mobil: 41 30 14 14
Mobil: jorgen.spangen@advokatsulland.no

Advokat Jørgen Spangen begynte å jobbe hos oss i februar 2021.
Han ble uteksaminert med en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2012. Jørgen skrev masteroppgave innen strafferett og menneskerettigheter om ungdomsstraff.

2019-2021: Dommerfullmektig, Namdal tingrett.
2018-2018: Seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
2013-2018: Rådgiver, Kriminalomsorgsdirektoratet.
2012-2013: Førstekonsulent, Kriminalomsorgen region øst og Oslo friomsorgskontor

I tillegg til norsk behersker Jørgen engelsk.
Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.