De Lange Jonathan web

Jonathan Leifsson de Lange er student på femte studieår ved juridisk fakultet ved UiO og har jobbet som studentmedarbeider siden august 2022.

Han jobber i administrasjonen med sentralbord, resepsjon og andre forefallende sekretæroppgaver. Ved behov bistår han også advokatene med juridisk arbeid.

Av relevant arbeidserfaring har Jonathan jobbet i Jussbuss, både som medarbeider i utlendingsrettsgruppa og som daglig leder. I tillegg har han erfaring som studentmedarbeider i Norsk psykologforening og som forskningsassistent i Fafo.