johannes bakkevig 02

Johannes Bakkevig

Partner/Advokat

Mobil: 91 70 22 31

Telefaks: 24 14 53 51

E-post: jba@advsulland.no

Advokat Johannes Bakkevig leder firmaets kontor i Fredrikstad.

Han arbeider hovedsakelig med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, og med foreldretvister, arv og skiftesaker.

Johannes Bakkevig har omfattende erfaring innenfor disse feltene, og er fast forsvarer ved Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han tar også saker innen personskadeerstatning, internasjonal barnebortføring, psykisk helsevern, forvaltningsrett og fast eiendom. Han bistår både i forhandlinger og rettslige prosesser.

Bakkevig ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2008.