Martinsen Iselinn Pauli web

Iselinn Pauli Martinsen

Advokat

Mobil: 92 23 75 94
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: iselinn.martinsen@advokatsulland.no

Advokat Iselinn Pauli Martinsen arbeider primært med straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun bistår også i sivile saker og har særlig erfaring innenfor arbeidsrett. I tillegg tar hun saker innen utlendingsrett, barnevern, psykisk helsevern, foreldretvister samt kontraktsrett.

Iselinn ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2017, og skrev masteroppgave om fengselsbesluttet isolasjon etter straffegjennomføringslovens § 37 første ledd, bokstav a og e. Oppgaven omhandler vurdering av bestemmelsen opp mot kravet til klar lovhjemmel ved inngripende myndighetsutøvelse etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Iselinn har også erfaring som advokatfullmektig og advokat i Bing Hodneland advokatselskap og advokatfirmaet Føyen Torkildsen, der hun bisto private parter og selskaper med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning, særlig innenfor arbeidsrett, immaterialrett og personvern. Hun har også holdt flere foredrag innenfor opphavsrett og arbeidsrett i tillegg til å undervise ved UiO i valgfaget RINF1200 «Opphavsrett og beslektede rettigheter».

Iselinn har i flere år vært frivillig saksbehandler, og er nå veileder hos Gatejuristen. Hun har også arbeidserfaring fra Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

I tillegg til master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, har Iselinn en bachelor i utviklingsstudier med spesialisering i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

I tillegg til norsk behersker Iselinn engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.