Martinsen Iselinn Pauli web

Iselinn Pauli Martinsen

Advokat

Mobil: 92 23 75 94
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: iselinn.martinsen@advokatsulland.no

Advokat Iselinn Pauli Martinsen arbeider primært med straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun bistår også i sivile saker og har særlig erfaring innenfor arbeidsrett. I tillegg tar hun saker innen utlendingsrett, barnevern, psykisk helsevern, foreldretvister samt kontraktsrett.

Iselinn ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2017, og skrev masteroppgave om fengselsbesluttet isolasjon etter straffegjennomf√łringslovens ¬ß 37 f√łrste ledd, bokstav a og e. Oppgaven omhandler vurdering av bestemmelsen opp mot kravet til klar lovhjemmel ved inngripende myndighetsut√łvelse etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Iselinn har ogs√• erfaring som advokatfullmektig og advokat i Bing Hodneland advokatselskap og advokatfirmaet F√łyen Torkildsen, der hun bisto private parter og selskaper med forretningsjuridisk r√•dgivning og tvistel√łsning, s√¶rlig innenfor arbeidsrett, immaterialrett og personvern. Hun har ogs√• holdt flere foredrag innenfor opphavsrett og arbeidsrett i tillegg til √• undervise ved UiO i valgfaget RINF1200 ¬ęOpphavsrett og beslektede rettigheter¬Ľ.

Iselinn har i flere år vært frivillig saksbehandler, og er nå veileder hos Gatejuristen. Hun har også arbeidserfaring fra Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

I tillegg til master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, har Iselinn en bachelor i utviklingsstudier med spesialisering i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

I tillegg til norsk behersker Iselinn engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.