Willix Henriette web

Henriette Willix

Partner/Advokat

Telefon: 481 27 062

E-post: hwi@advsulland.no

Advokat Henriette Willix arbeider primært med straffesaker, og da særlig ØKOKRIM-saker. Willix har videre rik prosedyreerfaring fra sivile saker, og da særlig innenfor erstatning- og forsikringsrett, hvor hun har særskilt kompetanse på profesjonsansvarets område.

For øvrig arbeider hun med arbeidsrett, foreldretvister, diskrimineringssaker og fast eiendom. Hun tar også oppdrag som bistandsadvokat, og er en av våre advokater som inngår i firmaets samarbeid om en vaktordning hos DIXI ressurssenter for utsatte og pårørende av seksuelle overgrep som gir fornærmede juridisk bistand for å vurdere anmeldelse av voldtekt.

Willix ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2013 og fikk advokatbevilling i 2015. Hun begynte å arbeide i Advokatfirmaet Sulland i 2016, og har tidligere arbeidet som advokatfullmektig/advokat i forsikringsselskapet AIG Europe Limited. Willix har også hatt et lengre praktikantopphold hos advokatfirmaet Salehi & Associates i Los Angeles. Hun har vært sensor i ulike offentligrettslige og privatrettslige emner ved Treider Fagskoler. Willix skrev masteroppgave innenfor barnerett og barnevernsrett om «Utvikling av det biologiske prinsipp». Hun er også utvalgsmedlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg. Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.

Willix tiltrådte som partner i januar 2020.