Henriette Willix

Partner/Advokat

Telefon: 481 27 062

E-post: hwi@advsulland.no

Advokat Henriette Willix arbeider primært med straffesaker, og da særlig ØKOKRIM-saker. Willix har videre rik prosedyreerfaring fra sivile saker, og da særlig innenfor erstatning- og forsikringsrett, hvor hun har særskilt kompetanse på profesjonsansvarets område. For øvrig arbeider hun med arbeidsrett, utlendingsrett og fast eiendom. Hun tar også oppdrag som bistandsadvokat. Willix ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 2013 og fikk advokatbevilling i 2015. Hun begynte å arbeide i Advokatfirmaet Sulland i 2016, og har tidligere arbeidet som advokatfullmektig/advokat i forsikringsselskapet AIG Europe Limited. Willix har også hatt et lengre praktikantopphold hos advokatfirmaet Salehi & Associates i Los Angeles. Hun er sensor i ulike offentligrettslige og privatrettslige emner ved Treider Fagskoler. Willix skrev masteroppgave innenfor barnerett og barnevernsrett om «Utvikling av det biologiske prinsipp». Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.