Hjort Helge web

Helge Hjort

Advokat

Mobil: 950 85 635
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: hhj@advsulland.no

Advokat Helge Hjort arbeider hovedsakelig med forvaltningsrett, særlig helse- og pasientrett, trygderett, barnevernrett, sosialrett og andre velferdsrettslige saker samt utlendingsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring som forsvarer og bistandsadvokat og fra ulike nemnder som Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Utlendingsnemnda, Trygderetten, Kontrollkommisjoner innen psykisk helsevern med mer.

Helge Hjort har tidligere arbeidet som Helse- og sosialombud i Oslo i 10 √•r, som h√łyskolelektor i juridiske fag ved det som i dag heter Storbyuniversitetet Oslo Met, med et rettshjelpsforskningsprosjekt i Nord-Norge og i Trygderetten i Oslo. Han har ogs√• v√¶rt advokat ved Kontoret for Fri Rettshjelp i Oslo og Akershus. Han er styreleder for LPP Oslo.
Helge Hjort ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo i 1979 og er tillegg utdannet journalist i 1984. Han har 40 års erfaring fra skranke, forvaltning og undervisning, er en mye brukt foredragsholder og foreleser på kurs, konferanser og seminarer og er jevnlig sensor ved juridisk fakultet på Universitet i Oslo.

I tillegg til norsk behersker Helge Hjort engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.