Borgan Hedda Larsen web

Hedda Larsen Borgan

Advokatfullmektig- for tiden i permisjon

Advokatfullmektig Hedda Larsen Borgan ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo våren 2019, og begynte hos oss høsten 2019. Borgan skrev 60-poengs masteroppgave om bruk av utenlandsk bevismateriale i norske straffesaker.

Tidligere har Hedda arbeidet i Jussbuss, både som saksbehandler i fengselsgruppa og som daglig leder. Hun har også vært praktikant ved den norske ambassaden i Kathmandu, studentmedarbeider i Advokatforeningen og vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, UiO. I tillegg har Hedda vært styremedlem i Rettspolitisk forening og frivillig i ICJ Norges pro-bonogruppe for advokatbistand i saker om tvang i psykisk helsevern. Hun er sekretær for Den Norske Kriminalistforening.

I tillegg til norsk behersker Hedda engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.