Haakon Åsli Skogstad

Advokat. For tiden i permisjon.

Advokat Haakon Åsli Skogstad arbeider hovedsakelig med straffesaker – hvor han påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat – og saker om barnevern og barnefordeling. Han bistår også i saker om straffegjennomføring, utlendingsrett og andre sivile saker.

Skogstad ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Bergen i 2013 og begynte å arbeide hos oss samme år. Tidligere har han vært ansatt i Advokatfirmaet Sølverud og som vitenskapelig assistent i forskningsprosjektet «Høyesteretts historie 1965-2015».

I tillegg til norsk behersker Skogstad engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977