Skogstad Haakon small

Haakon Åsli Skogstad (i permisjon)

Advokat. For tiden i permisjon.

Advokat Haakon Åsli Skogstad arbeider hovedsakelig med store og små straffesaker – hvor han påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat – og foreldretvister. Han bistår også i saker om straffegjennomføring, kontraktsrett, pengekrav, arbeidsrett og andre sivile saker.

Skogstad ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Bergen i 2013 og begynte å arbeide hos oss samme år. Tidligere har han vært ansatt i Advokatfirmaet Sølverud og som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Bergen. Han er nå i permisjon som dommerfullmektig.

I tillegg til norsk behersker Skogstad engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977