Paturson Fr├©ydis web

Frøydis Patursson

Advokat

Mobil: 416 27 816
Telefaks: 24 14 53 51
E-post: fpa@advokatsulland.no

Advokat Frøydis Patursson arbeider hovedsakelig med straffesaker – hvor hun påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat – og saker om psykisk helsevern. Hun bistår også i saker om barnevern og foreldretvister.

Frøydis ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2013, og begynte hos oss høsten 2019. Tidligere har Frøydis jobbet i organisasjonen JURK – Juridisk rådgivning for kvinner. Først som saksbehandler innen fagfeltene arbeid-, trygd- og diskrimineringsrett, og deretter som fagrådgiver og daglig leder. Frøydis har også erfaring fra arbeid med større rettspolitiske utredninger og skyggerapportering på menneskerettighetskonvensjoner.

I tillegg til norsk behersker hun engelsk.

Frøydis er medlem i Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.