Farzad Izadi

Mobil: 984 10 114

Telefaks: 24 14 53 51

Epost: fiz@advsulland.no

Advokat Farzad Izadi arbeider hovedsakelig med strafferett, hvor han påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat, og med saker om utlendingsrett og foreldretvister. Han jobber i tillegg med helse- og trygderett og andre sivile saker.

Han ble uteksaminert i 2017 med en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, i tillegg til en internasjonal mastergrad (LLM-grad) i Human Rights, Conflict & Justice fra SOAS University of London. Farzad har tidligere jobbet som intern ved UN Women og har i tillegg arbeidserfaring fra Iranian Welfare Association og SOAS International Human Rights Clinic.

I tillegg til norsk behersker Farzad engelsk og farsi.

Farzad Izadi er medlem av Advokatforeningen og Forsvarerguppen av 1977.