Blerta Ahmetaj Muharemi

Blerta Ahmetaj Muharemi

Advokatsekretær

Blerta arbeider som advokatsekretær og har vært ansatt siden 2013.

Hun har studert statsvitenskap og har tidligere arbeidet hos Advokat Humlen og Rieber-Mohn.

Blerta har hovedansvaret for resepsjon og sentralbord, og utfører ellers andre advokatsekretæroppgaver.

Blerta behersker albansk og engelsk i tillegg til norsk.