Advokatfullmektig

Mobil: 971 43 723

Telefaks: 24 14 53 51

E-post: age@advsulland.no

Advokatfullmektig Aurora Lindeland Geelmuyden begynte å jobbe hos oss i januar 2018.

Hun ble uteksaminert med en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2015. Aurora skrev masteroppgave (60p) innen strafferett om straffansvar for drap begått under tvang.

Aurora har tidligere arbeidet i Advokatforeningen.

I tillegg til norsk behersker Aurora engelsk.

Aurora Lindeland Geelmuyden er varamedlem i styret Advokatforeningen Oslo Krets.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.