Geelmuyden Aurora web

Advokat

Mobil: 971 43 723

Telefaks: 24 14 53 51

E-post: age@advsulland.no

Advokat Aurora Lindeland Geelmuyden begynte å jobbe hos oss i januar 2018 og arbeider hovedsakelig med straffesaker, hvor hun tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat.

Hun ble uteksaminert med en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2015. Aurora skrev masteroppgave (60p) innen strafferett om straffansvar for drap begått under tvang.

Aurora Lindeland Geelmuyden er medlem av styret i Advokatforeningen Oslo Krets og sitter i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

2015-2017: juridisk rådgiver/advokatfullmektig i Advokatforeningen
2014: trainee hos advokatfirmaet Schjødt i Bergen.
2013: trainee hos advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Oslo.
2012-2013: arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultet i Bergen.

I tillegg til norsk behersker Aurora engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.