Sandvik Arne Petter Byre web

Arne P. B. Sandvik

Advokat

Tlf: 414 22 874

E-post: arne.sandvik@advokatsulland.no

Advokat Arne P. B. Sandvik tar oppdrag innen strafferett, barnevern, psykisk helsevern og foreldretvister. Han tar også oppdrag innen utlendingsrett og annen forvaltningsrett, og gir generell rettslig rådgivning i privatrettslige tvister.

Arne begynte hos oss høsten 2022, etter 4,5 år som dommerfullmektig i Stavanger og Oslo tingrett. Fra årene som dommerfullmektig har Arne erfaring med de fleste sakstyper som går for de alminnelige domstolene. Før det jobbet Arne i Kluge advokatfirma AS.

Arne fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2015. Han skrev masteroppgave om krav på erstatning for inngrep i eiendomsretten etter norsk rett og Den europeiske menneskerettskonvensjonens første tilleggsprotokoll. Arne hadde også et utvekslingsopphold ved Universitetet i Amsterdam.

Arne bruker norsk og engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.