no image 2

Anela Ferati

Advokatfullmektig

Mobil: 46 61 43 34

Epost: anela.ferati@advokatsulland.no

Advokatfullmektig Anela Ferati startet hos våren 2023. Hun fullførte master i rettsvitenskap på Universitetet i Oslo i 2020 og skrev masteroppgave om Høyesteretts anvendelse av folkerettslig metode ved tolkningen av Flyktningkonvensjonen.

Anela har i løpet av studietiden jobbet som saksbehandler i utlendingsrettsgruppen til Jussbuss og vært styremedlem i Rettspolitisk forening. Etter studiene har hun også jobbet som studentombud ved Universitetet i Oslo og saksbehandler i NOAS.

I tillegg til norsk, behersker Anela engelsk og serbokroatisk.

Hun er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.