M├©kkelgjerd Andre web 1

André Møkkelgjerd

Partner/Advokat MNA

Mobil: 916 01 141
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: amo@advsulland.no

Advokat André Møkkelgjerd arbeider hovedsakelig med utlendingsrett, folkerett, menneskerettigheter og strafferett. Han jobber i tillegg med helse- og trygdesaker, arbeidsrett, idrettsjus og andre sivile saker.

Møkkelgjerd tar også større utredningsoppdrag. Han er forfatter av boken Asylkoden – 99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten og medforfatter av Karnovs lovkommentar til utlendingsloven som er publisert i Lovdata. Han er videre medforfatter av flere større utredninger om blant annet tilsyn med tvangsreturfengsling og internering av asylsøkereinternering av barn og opphør av flyktningstatus, og forfatter og medforfatter av en rekke kronikker og debattinnlegg om temaer som jussens rolle i asyldebattenretten til utdannelseinternering av barnstatsløshetendringer i det internasjonale flyktningsystemet og situasjonen på Storskog i 2015.

Møkkelgjerd ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i 2006 og fullførte en LL.M.-grad i folkerett samme sted i 2011. Han begynte å arbeide hos oss i 2018. Han har bred erfaring fra arbeid med asyl- og utlendingssaker i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og som norgesansvarlig ved FNs Høykommissær for flyktningers (UNHCR) kontor for Nord-Europa. Han har også tidligere blant annet jobbet i Utlendingsdirektoratet (UDI) og som sensor og veileder ved juridisk fakultet ved Universitet i Oslo.

I tillegg til norsk behersker Møkkelgjerd engelsk.

Møkkelgjerd er medlem av Advokatforeningen og er tidligere medlem av foreningens lovutvalg for Asyl- og utlendingsrett.