Mann (26) fikk samfunnsstraff for flere voldshendelser

Klienten var tiltalt for tre tilfeller av kroppskrenkelser, hvorav én av dem var grov, i tillegg til et forsøk på tyveri, et forsøk på å bortta motorvogn samt et forsøk på ruspåvirket kjøring. Klienten erklærte seg skyldig etter tiltalen. Oslo tingrett nedsubsummerte tiltaleposten om grov kroppskrenkelse til ordinær kroppskrenkelse. Videre ved straffutmålingen fant retten at klientens rehabiliteringssituasjon tilsa bruk av samfunnsstraff. Klienten hadde i lengre tid slitt med rusproblemer og psykiske lidelser.

 

Advokatfullmektig Farzad Izadi representerte klienten