Kvinne løslatt fra utlendingsinternatet på Trandum

En kvinne hadde blitt pågrepet av politiets utlendingsenhet ettersom hun oppholdt seg ulovlig i Norge. Kvinnen mente at hun hadde behov for beskyttelse og søkte derfor asyl ved pågripelsestidspunktet. Utlendingsmyndighetene ønsket derimot å returnere vedkommende til Frankrike etter Dublin III-forordningen grunnet et utgått visum derfra. Kvinnen ble ved tingrettens kjennelse holdt fengslet i utlendingsinternatet på Trandum i påvente av uttransportering. Tre uker ut i fengslingstiden tok kvinnen kontakt med advokatfullmektig Farzad Izadi ved vårt kontor.  Izadi bistod kvinnen med å påvise at Norge var ansvarlig land for behandling av asylsøknaden etter Dublin III-forordningen artikkel 12. Kvinnen ble løslatt kort tid etterpå og får nå sin asylsøknad behandlet i Norge.