Klient frifunnet for brudd på politiloven

Klienten var tiltalt for ikke å ha overholdt et pålegg om å fjerne seg fra offentlig sted i Oslo sentrum på nattestid. Etter diskusjon med politiet ble klienten pågrepet og brakt til sentralarresten, hvor han ble presentert for et forelegg. Han nektet å vedta forelegget, og saken ble sendt til pådømmelse ved Oslo tingrett. Her ble mannen frifunnet. Retten kom til at det var tvil om hva slags pålegg mannen egentlig hadde fått, og om han hadde brutt dette. Denne tvilen ledet til frifinnelse. Mannen hadde engasjert advokat Henriette Willix til å bistå han under hovedforhandlingen. For dette fikk han tilkjent saksomkostninger.

 

Dersom du skal i retten med en sak om et ikke vedtatt forelegg, ta kontakt med oss så bistår vi gjerne. Skulle du bli frifunnet har du som utgangspunkt krav på å få dine utgifter erstattet.