Frifunnet for vold mot tidligere samboer

En mann ble i Oslo tingrett i desember 2017 frifunnet for mishandling av sin tidligere samboer over en periode på halvannet år.

Han ble heller ikke dømt til å betale oppreisningskravet som var fremmet av bistandsadvokaten.

Påtalemyndigheten anket ikke frifinnelsen og dommen er nå rettskraftig.

Mannens forsvarer var advokat Kirsten Vikesland Mæhle.