Frifunnet for mishandling

Påtalemyndigheten hadde tiltalt en mor for å ha mishandlet sine to barn over en periode på fire år med gjentatt fysisk og psykisk vold.
I tingretten ble kvinnen dømt for mishandling til fengsel i ett år hvorav syv måneder ble gjort betinget.

Agder lagmannsrett var ikke enig med påtalemyndigheten eller tingretten. En enstemmig lagmannsrett var etter bevisførselen «langt fra overbevist om at de fornærmede har hatt en familiehverdag preget av frykt for at tiltalte skal bli sint, eller utsette dem for fysisk eller psykisk vold». Det var derfor ikke grunnlag for å domfelle moren for mishandling etter straffeloven § 282. Lagmannsretten dømte moren for enkelte fysiske krenkelser mot barna. Straffen ble satt til fengsel i 14 dager som ble gjort betinget.

Morens forsvarer i lagmannsretten var advokat Simen Skjønsberg.