Frifunnet for mishandling

En kvinne ble frifunnet i Oslo tingrett i mars 2017 for mishandling av sitt barn over en periode på 9 år. Påtalemyndigheten anket og la ned påstand om fengsel i 1,5 år. På nytt ble kvinnen  frifunnet nå i Borgarting lagmannsrett i januar 2018. Hun ble heller ikke dømt til å betale oppreisningskravet som var fremmet av bistandsadvokaten. Kvinnens forsvarer var advokat Cathrine Grøndahl.